Buckeye Burl Flogger
by Panagiotis Spoudaias from Vrilissia Athens, Attiki, Greece